80 80 10 796 93+

دورنمای ما

ما برآنیم تا منحیث یکی از تولیدکنندگان و متصدیان پیشتاز در عرصه پایپ های پی وی سی سهولت دسترسی به تولیدات خویش را در گوشه و کنار افغانستان توسعه دهیم. هر پله از ترقی و پیشرفت شرکت مان بر اساس اصل کیفیت و رضایت مشتری هایمان خواهد بود.

ارتباط با ما

 آدرس: افغانستان، هرات، شهرک صنعتی، فاز دوم، ارغوان 5

مبایل: 337 185 799 (0) 0093

 

تلفن:  202/201/200 330 (40)0093 

ایمیل:  info@afghanpvc.com

 

 

فیس بوک

گالری

Top of Page